bb bij mij banner 9Privé en professie

De geboorte van een kind is van grote invloed op je bestaan. Het is levensveranderend.
Herinner jij je de voornemens nog die je voor de geboorte van jullie kind hebt uitgesproken?
In jezelf, naar elkaar of naar vriendinnen of je eigen ouders? Over de liefde voor je kind, over de opvoeding, de opvoedstijl, over consequent zijn, structuur en gezonde voeding. En niet te vergeten over hoe jij en je liefdespartner, de mede-ouder, elkaar altijd zouden steunen, helpen en liefhebben.

Je hebt er vast een beeld bij gehad. Jij hebt dat beeld en de voornemens vast en zeker moeten bijstellen. Net als ik.

Ik werd ook moeder. Ik had me goed voorbereid. Dacht ik. Ik zou een kind ter wereld brengen: dat is wat ik wist. Maar wist ik van de overweldigende emoties die het moeder- en vaderschap met zich mee zou brengen?  Ik niet. In ieder geval niet bewust. Die overweldigende emoties zijn voor mij de basis geweest voor het bijstellen van het beeld en de voornemens die ik had over de opvoeding van onze eigen kinderen.

Het heeft geleid tot een veranderde en verfrissende visie op opvoeden. Een liefdevolle visie voor ouders, professionals en onze kinderen.
Aangenaam

Ik ben Tessa Dillerop, geboren in 1973, vrouw, moeder van twee (basis)schoolgaande kinderen, ongehuwd samenwonend, bewust zelfbewust, hooggevoelig in mijn kracht, en soms er even uit.

Ervaringskundig op het vlak: moeder zijn en zelfbewust opvoeden.

Ik ben Tessa Dillerop, pedagoge hbo, Kindertolk® volgens de PresentChild®methodiek en opgroeicoach. Leidinggevend en meewerkend geweest binnen het pedagogische werkveld: kinderdagverblijven, (therapeutische )peuterspeelzalen, autismespectrum-begeleiding en jeugdhulpverlening.

Ervaringskundig op het vlak: zelfreflecterend pedagogisch handelen.

 


Ontwikkeling en deskundigheid

Het is vanzelfsprekend dat jouw en mijn kinderen naar school gaan. Het is het recht van het kind en een plicht. Ook voor mij is het vanzelfsprekend dat ik naar school ga. Dat ik mijzelf ontwikkel en verder groei. Ontwikkeling en groei stopt niet op het moment dat je een vader of moeder wordt. Ik voel het als een voorrecht en plicht aan mezelf en aan onze kinderen om mezelf te blijven scholen. Naast het lezen van boeken, het bijwonen van lezingen, het deelnemen aan workshops en cursusdagen, dient zeker de opgedane kennis en ervaring uit hierna genoemde studies mijzelf, mijn leven en mijn werkzaamheden.

HBO-pedagogiek, PresentChild® Training tot Kindertolk®, Symboliek: venster naar de ziel, familieopstellingen.


Vergoedingen

Het is mijn innerlijke wens geweest om tegemoet te kunnen komen aan mijn clienten, nl. hulp aanbieden dat (deels) vergoed wordt door de verzekeraar. Ik ben daarom oprecht dankbaar dat ik mij heb kunnen aansluiten bij batc beroepsorganisatie.  

Deze belangenassociatie behartigt zowel de belangen van de therapeut als van de consument en streeft naar een betere balans tussen reguliere en complementaire (natuurgeneeskundige) gezondheidszorg.

Ik sta geregistreerd als natuurgeneeskundig therapeut plato conform en dit betekent voor jou dat het consult (deels) vergoed kan worden uit de aanvullende verzekering die jij hebt afgesloten. Er zijn een aantal verzekeringsmaatschappijen die hier niet in mee gaan. Je kunt dit controleren op de site van batc of even bij mij navragen.

logo present child